Egy nemzet nagyságát és erkölcsi fejlődését jól mutatja az,
ahogyan az állataival bánik.

Mahatma Gandhi

Az Ajándékról

Mit jelent a mai „modern” ember számára egy ajándék?

Bővebben ...

Mikor az Isten a világot alkotta minden teremtményének megszabta az életkorát. Elébe sorakoztak az állatok, elől ment a ló, mondja néki a Teremtő:
- Te ló, élsz negyven évig!

Bővebben ...

A húsvétról nekem három dolog jut eszembe:

  • feltámadás (Jézus)
  • megváltás (bűnök)
  • újjászületés (természet)

Bővebben ...

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt:

Bővebben ...

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. Érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).

Bővebben ...

Az ókori Görögországban Szókratészt nagy becsben tartották tudása miatt.

Bővebben ...

„Ne hajolj meg a sors előtt, csak azért, mert az úgy kívánja. Célod van, s aki ismeri a célt, merje birtokolni a rávezető eszközöket is. Ha mégis elgyöngülnél a cél előtt, fordulj a szívedhez tanácsért. Egy kis késlekedés nem árt: ami hamar áll elő, hamar a semmibe vész. Nincs jobb társ az erős szívnél, mely a kellő pillanatban átsegít a bajokon. Élj a szív törvénye szerint! Akinek célja: a helyes élet – annak eszköze: az emberség.”

(Tatiosz: A szív törvénye)

Hioszi Tatiosz filozófus
[Hiosz, Kr. e. 368- Hiosz, Kr. e. 289]